Ile zarabia ochroniarz na lotnisku?

Ile zarabia ochroniarz na lotnisku?

Utrzymują porządek, przeszukują bagaże, sprawdzają pasażerów i wykonują wiele innych czynności. Pracownicy ochrony na lotniskach pracują zarówno na lotniskach krajowych, jak i międzynarodowych. Czym zajmują się pracownicy ochrony lotniska? Pracy w lotnictwie zwykle towarzyszy duże poczucie odpowiedzialności i presji, ale istnieje również możliwość rozwoju kariery i wykonywania obowiązków w międzynarodowym środowisku. To samo dotyczy pracy personelu ochrony lotniska. Usługi w zakresie ochrony działalności wykonywanej na lotnisku obejmują: ochronę granic, policję, służby ochrony wewnętrznej oraz służby ochrony lotniska.

Aby zrozumieć szczegóły działań tej ostatniej warto odnieść się do rozporządzeń Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie Krajowego Planu Bezpieczeństwa Lotnictwa Cywilnego z 31 lipca 2012 roku. Stwierdzają one, że między innymi pracownicy ochrony lotniska są odpowiedzialni za kontrolę pasażerów, Na lotniskach z przejściami lotniczymi wykonują określone zadania straży granicznej. W związku z tym praca personelu ochrony lotniska obejmuje głównie sprawdzanie bagażu i sprawdzanie, czy pasażerowie nie wnosili zabronionych substancji i przedmiotów do wyznaczonych miejsc. Pracownicy biorą udział w akcjach ratowniczych i interweniują w przypadku wystąpienia zagrożeń. Służba bezpieczeństwa lotniska: rekrutacja Personel ochrony lotniska jest rekrutowany głównie za pośrednictwem własnej strony internetowej lotniska. Na przykład oferty pracy można znaleźć na stronie Lotniska Chopina w Warszawie w zakładce „Kariera”, a inne informacje o rekrutacji w zakładce „Bezpieczeństwo / Bezpieczeństwo Lotniska”.

 

Szereg wymagań przepustką do pracy w ochronie lotniska

Do utrzymania tego stanowiska nie wystarczą dobre chęci. Zgodnie z informacjami zawartymi w serwisie informacyjno-usługowym dla przedsiębiorców, aby zostać wpisanym na listę, należy: mieć ukończone 21 lat i zdolność do czynności prawnych, Posiadać co najmniej świadectwo ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej, posiadać obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innych krajów / regionów UE, takich jak Norwegia, Islandia, Liechtenstein, Szwajcaria, nie widnieć na liście osób skazanych za przestępstwa umyślne (w tym przypadku postępowanie nie może się toczyć), Uzyskać nienaganną opinię komendanta policji w powiecie lub jego odpowiednika z aktualnego kraju zamieszkania (obszar UE, Szwajcaria lub EFTA), Przejść czynne badania lekarskie i psychologiczne, posiadać kwalifikacje ukończonych kursów z zakresu pracy w ochronie fizycznej.

 

Zobacz również:

 

Konieczność zdania testów psychologicznych – agencja ochrony osób i mienia Warszawa

Kandydaci powinni przystąpić do testów psychologicznych, zdolności adaptacyjnych i innych testów opartych na zajmowanym stanowisku, takich jak test wiedzy, test techniki interwencji, umiejętności posługiwania się bronią (wymagane świadectwo kwalifikacji). Najlepsi wykonawcy zostaną zaproszeni na wywiady. Ważne jest, aby selekcjonować kandydatów tak rygorystycznie, ponieważ praca w dziale ochrony lotniska wymaga wielu cech, umiejętności i nienagannej postawy etycznej. Kandydaci muszą być przygotowani do pracy pod dużą presją, muszą podejmować decyzje pod presją czasu i interweniować, gdy zdrowie i życie ludzi jest zagrożone. Jest to praca odporna na ducha, zdrowa, spostrzegawcza, zdecydowana, autorytatywna i samokontrolująca.Ile zarabia ochroniarz na lotnisku?

 

Dochody z kontroli bezpieczeństwa na lotnisku

Pracownicy działu ochrony lotniska mogą liczyć na stabilne miejsca pracy, systemy premiowe i dodatki, takie jak broń, korzystanie z sal gimnastycznych, strzelnic, szkolenia, prywatne ubezpieczenie medyczne czy na życie. Wynagrodzenie zależy od stanowiska, stażu pracy i innych czynników. Przykładowo, według informacji przedstawionych przez Lotnisko Chopina w Warszawie, łączne wynagrodzenie zasadnicze strażników wynosi 4465 zł (w tym dodatek podstawowy 4803,84 zł). Na tym lotnisku wynagrodzenie podstawowe starszych wartowników wynosi 5.721,00 zł brutto miesięcznie (6.068,21 zł brutto).

 

Służba Ochrony Lotniska

Pracownicy ochrony lotniska to elitarne jednostki odpowiedzialne za ochronę lotniska. Obowiązki SOL obejmują: kontrole zarówno pasażerów jak i bagażu, interwencja w przypadku wystąpienia zagrożeń różnego typu, akcje ratunkowe. Pracę mogą otrzymać osoby zatrudnione w charakterze stażysty do spraw wsparcia ochrony oraz pracę w charakterze młodszego wartownika-konwojenta. Ochrona osobista vip też wchodzi w zakres działań ochroniarzy.

 

Kurs na wykwalifikowanego pracownika ochrony

Kurs oparty jest na szablonie określonym w „Regulaminie Ministra Edukacji w sprawie pozaszkolnych form ustawicznego kształcenia” („Dziennik Ustaw”) z dnia 18 sierpnia 2017 r. Oraz projekcie „Zaświadczenie o ukończeniu kursu” odpowiednim dla kurs nr 1632). Uczestnicy tego kursu są uprawnieni zgodnie z „Ustawą o ochronie osób i mienia” z dnia 22 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity „Dz. U. 2016”, znowelizowany art. 1432). Jego koszt wynosi ponad 2000 złotych. Kursy odbywają się specjalnych ośrodkach szkolących. Warunkiem przystąpienia do kursu są ważne badania lekarskie. Agencja ochrony mienia Warszawa służy pomocą w przypadku chęci zadawania pytań przez kandydatów.