Do poczytania przy kawie

Super do poczytania przy kawie lub herbacie. Piszemy o gospodarce, nieruchomościach, medycynie, sporcie i innych aspektach życia

Jak legalnie zatrudnić pracownika z Ukrainy?

Jak legalnie zatrudnić pracownika z Ukrainy?

Jak legalnie zatrudnić pracownika z Ukrainy? W dzisiejszych czasach coraz większa liczba przedsiębiorstw decyduje się na zatrudnianie pracowników z Ukrainy. Jest to w pełni zrozumiałe, bowiem za stosunkowo atrakcyjne wynagrodzenie dla obu stron mogą oni sumiennie i rzetelnie pracować, niezależnie od branży. W jaki sposób zatrudnić Ukraińca? Czy oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi ma duże znaczenie? Kiedy jest ono konieczne? Co powinniśmy dołączyć do oświadczenia? O jakich obowiązkach powinien pamiętać pracodawca? W celu uzyskania odpowiedzi na te pytania serdecznie zapraszamy do lektury poniższego artykułu, który z pewnością rozwieje wszelkie wątpliwości czytelników.

W jaki sposób zatrudnić Ukraińca?

Jeśli Ukraińcowi zależy na tym, aby się zatrudnić, wówczas nie ma konieczności ubiegania się o zezwolenie na pracę. W zupełności wystarczające okaże się złożenie przez pracodawcę w powiatowym urzędzie pracy specjalnego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy osobie pochodzącej z innego kraju. Procedura ta nie wymaga przeprowadzania testu rynku pracy, w konsekwencji jest ona znacznie krótsza. Z praktycznego punktu widzenia oznacza to, że przedsiębiorstwo może szybciej i przede wszystkim legalnie zatrudnić cudzoziemca, co niekiedy ma kluczowe znaczenie.

Czy oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi ma duże znaczenie?

Zanim zdecydujemy się na złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, warto zwrócić uwagę na kilka warunków, których spełnienie jest niemalże konieczne. Przede wszystkim cudzoziemiec, którego zatrudnieniem jesteśmy zainteresowani, powinien być obywatelem jednego z następujących krajów: Ukraina, Rosja, Mołdawia, Gruzja, Białoruś, Armenia. Dodatkowo okres zatrudnienia nie może przekroczyć 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Godne podkreślenia jest także to, że nie mogą to być prace sezonowe, na które trzeba uzyskać zezwolenie, w przeciwnym wypadku oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi nie będzie wystarczające. Praca sezonowa definiowana jest jako praca, której okres nie jest dłuższy niż 9 miesięcy w ramach działalności uznanych za sezonowe. Są to różnorodne działalności, które ściśle powiązane są z uprawami rolnymi, chowem i hodowlą zwierząt, zakwaterowaniem, usługami gastronomicznymi.

Kiedy oświadczenie o powierzeniu pracy jest konieczne?

pracownik-budowlanyWiemy już, czym jest oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, a także jak duże ma znaczenie. Warto teraz zastanowić się nad kwestią tego, kiedy takie oświadczenie jest tak właściwie potrzebne. Przede wszystkim powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, że złożenie tego dokumentu to możliwość znaczącego przyspieszenia legalizacji zatrudnienia pracownika z Ukrainy. W takim przypadku urząd pracy nie musi przeprowadzać testu rynku pracy. Jest to procedura, która sprawdza czy potrzeby kadrowe pracodawcy mogą być zaspokojone na pobliskim rynku. Należy pamiętać, że oświadczenie trzeba złożyć przed podjęciem pracy przez cudzoziemca. W praktyce oznacza to, że może on rozpocząć pracę dopiero wtedy, gdy urząd wpisze oświadczenia do ewidencji oświadczeń. Kiedy dokument zostanie zatwierdzony przez PUP, powinien on zostać odebrany osobiście przez pracodawcę. Alternatywnym rozwiązaniem jest wykorzystanie pomocy pełnomocnika.

Co powinniśmy dołączyć do oświadczenia?

Jak legalnie zatrudnić pracownika z Ukrainy?
Jak legalnie zatrudnić pracownika z Ukrainy?

Warto pamiętać, że samo oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy pracownikowi z Ukrainy nie wystarczy. Konieczne jest dołączenie kilku dokumentów, o których wspomnimy w tej części artykułu. Przede wszystkim nie obędzie się bez dokumentów potwierdzających tożsamość pracodawcy. Dodatkowo należy zabrać ze sobą kopię dowodu osobistego lub kopię danych z dokumentu podróży, o ile jesteśmy osobą fizyczną. Nieco inaczej wygląda to w przypadku osoby prawnej – kluczowe jest posiadanie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru, który zawiera aktualne dane na dzień składania wniosku. Należy zadbać o kopię zaświadczenia o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS, a także o ważny dokument podróży cudzoziemca, którego dotyczy dany wniosek. Do oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi trzeba dorzucić oświadczenie o niekaralności, a także dowód wniesienia wpłaty za złożenie oświadczenia. Warto wspomnieć o nazwie podmiotu, który składa zamówienia. Jako ciekawostkę warto przytoczyć, że tego typu kwestiami może zająć się pełnomocnik, pod warunkiem, że zabierze ze sobą potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej. Korzystając z elektronicznych możliwości wystarczy dołączyć skany powyższych dokumentów.

O jakich obowiązkach powinien pamiętać pracodawca?

Pracodawca posiada także szereg innych obowiązków, o których nie może zapominać. Przede wszystkim jest on zobowiązany do pisemnego poinformowania powiatowego urzędu pracy. Konieczne jest także podpisanie prawnej umowy z cudzoziemcem – obowiązkowe jest wcześniejsze przedstawienie jej w języku, który dla cudzoziemca jest w pełni zrozumiały. Co godne podkreślenia – pracodawca musi przestrzegać obowiązki, które wynikają z powierzenia pracy, podobnie jak wygląda to w przypadku polskich pracowników.