Do poczytania przy kawie

Super do poczytania przy kawie lub herbacie. Piszemy o gospodarce, nieruchomościach, medycynie, sporcie i innych aspektach życia

Ubezpieczenie przewoźnika

Ubezpieczenie przewoźnika

Ubezpieczenie przewoźnika – każda osoba prowadząca własną działalność gospodarczą powinna ubezpieczyć się od wszelkich negatywnych zdarzeń, które mogą pojawić się podczas świadczenia usług. Podobnie wygląda to w branży transportowej. OCP przewoźnika jest ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej przewoźnika, które wynika z przewozu różnego rodzaju towarów w celach zarobkowych.

Czy warto się ubezpieczyć flotę i wykupić OCP?

Tego rodzaju ubezpieczenie jest dobrowolne. Wyłącznie od przewoźnika zależy, czy będzie chciał skorzystać z tego typu rozwiązania. Pomimo tego warto jest z niego skorzystać, szczególnie w przypadku prowadzenia firmy przewozowej, bowiem zdarza się, iż bardzo często oczekują tego sami klienci. Ubezpieczenie zawierane jest na podstawie umowy, która podpisana zostaje z zakładem ubezpieczeń. Najczęściej czas trwania takiej umowy wynosi okres 12 miesięcy. OCP przewoźnika stanowi gwarancję ubezpieczenia w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przewozu, którego podjęła się firma transportowa. Powody tego stanu rzeczy mogą być najróżniejsze . Może być to na przykład kradzież towaru, jego uszkodzenie lub też wszelkiego rodzaju opóźnienia w jego dostawie. Klienci zwracają uwagę na fakt, czy firma przewozowa posiada tego rodzaju polisę z prostego względu. Uzyskują w ten sposób pełną gwarancję, iż w przypadku wystąpienia szkody, mogą uzyskać stosowne odszkodowanie. Dlatego też dochodzi do sytuacji, w których nie chcą oni zlecać transportów firmom, które nie posiadają tego rodzaju ubezpieczenia.

Zakres ubezpieczenia OCP

Należy również spojrzeć na zakres odpowiedzialności, pomiędzy poszczególnymi firmami ubezpieczeniowymi. Oferty mogą się bowiem od siebie różnić, choć przeważnie są bardzo zbliżone. Większość ubezpieczycieli obejmuje ochroną towary, które zostały skradzione lub też zniszczone. Samo ich uszkodzenie może nastąpić na przykład w wyniku wypadku lub pożaru. Szczegółów należy szukać w regulaminie konkretnej polisy. Co ważne, żeby firma ubezpieczeniowa mogła wypłacić należne odszkodowanie, na przewoźniku również ciąży szereg różnych obowiązków. Ich niespełnienie może skutkować problemami w uzyskaniu świadczenia, dlatego też przed wyborem ubezpieczyciela należy dokładnie przeanalizować szczegóły oferty. Niektóre OCP przewoźnika są skonstruowane w taki sposób, że odszkodowanie możliwe jest do uzyskania nawet w sytuacjach, w których szkoda powstała w wyniku zaniedbań ze strony kierowcy lub nawet jego umyślnego działania.

Cena OC przewoźnika

Ceny za tego rodzaju ubezpieczenie mogą być bardzo różne i zależą od kilku czynników. Firmy ubezpieczeniowe zazwyczaj dokonują wyliczenia składki, na postawie osiąganych obrotów uzyskiwanych w wyniku przewozów. Oczywiście jeśli obroty są wyższe, należy liczyć się również z większą składką. Dodatkowo zależy ona również od wysokości sumy gwarancyjnej, a także od tego, jakie towary są przewożone. Zwykle jednak ostateczny koszt polisy podlega negocjacjom. Istnieje także możliwość ubezpieczenia z udziałem własnym. Ubezpieczenie OC przewoźnika może być wówczas rozwiązaniem tańszym (https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-ocp-przewoznika/), jednak w przypadku wystąpienia szkody, przedsiębiorca będzie zobowiązany do pokrycia części strat. Problemy mogą pojawić się przy przewożeniu niektórych typów towarów. Firmy ubezpieczeniowe bowiem nie zawsze chcą brać odpowiedzialność za przewóz towarów niebezpiecznych oraz wyrobów tytoniowych, alkoholu, żywych zwierząt, leków, pieniędzy lub dzieł sztuki. Jeśli jednak uda się uzyskać polisę obejmującą zakresem swego działania tego rodzaju towary, należy liczyć się z faktem, że w takim przypadku składka może wzrosnąć.

Na co zwrócić uwagę przed wyborem polisy?

oc ubezpieczenie przewoźnikaPrzed wyborem taniego OC dla przewoźnika (https://tania-polisa.com/) należy szczegółowo sprawdzić przede wszystkim listę przypadków, w których ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania. Zwykle dotyczy to takich sytuacji, jak na przykład użycie do przewozu towaru niesprawnego pojazdu, przekazanie towaru osobie, która nie była upoważniona do jego odbioru lub też prowadzenia pojazdu przez nietrzeźwego kierowcę, albo osobę nie posiadającą uprawnień do kierowania. Czasem również świadczenie nie zostanie wypłacone jeśli pojazd miał postój poza terenem parkingu strzeżonego lub też jego trasa obejmowała wjazd do określonych państw. OCP przewoźnika dzielą się również na dwa rodzaje: krajowe i międzynarodowe. Różnią się od siebie zakresem terytorialnym obowiązywania ubezpieczenia. Różnice podyktowane są odmiennymi aktami prawnymi, które są zawarte w polskim prawie przewozowym, jak i w Konwencji CMR w przewozach międzynarodowych. Powyższe akty prawne inaczej regulują zakres odpowiedzialności przedsiębiorcy, dlatego też firmy ubezpieczeniowe muszą dostosowywać do nich swoją ofertę. Ubezpieczenie przewoźnika w przypadku powstania szkody, pozwala na przeniesienie odpowiedzialności finansowej na ubezpieczyciela. Biorąc pod uwagę, że przewożone towary często posiadają wysoką wartość, jest to bardzo dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorców. Powstanie szkody mogłoby bowiem w znaczący sposób odbić się na budżecie firmy. Posiadając ubezpieczenie, przewoźnik nie musi martwić się o sytuacje losowe, do których może dojść na drodze podczas każdego dnia pracy.

Full Polisa Łukasz Wnuk
Promienna 33B
05-200 Marki
609 103 308
www.fullpolisa.pl/