Do poczytania przy kawie

Super do poczytania przy kawie lub herbacie. Piszemy o gospodarce, nieruchomościach, medycynie, sporcie i innych aspektach życia

Co trzeba wiedzieć o geologii złożowej?

Co trzeba wiedzieć o geologii złożowej?

Co trzeba wiedzieć o geologii złożowej? W przypadku, jeśli planowane jest otworzenie żwirowni, ewentualnie piaskowni, wówczas geologia złożowa z pewnością znajdzie swoje zastosowanie. Jest to szczególnie istotne dla właścicieli kopalni. Wszelkie badania wykonywane są pod kątem poszukiwania złóż kruszyw naturalnych.

Czym dokładnie jest geologia złożowa? Jakie przykładowe działania, które związane są z geologią złożowa, możemy wyróżnić? Które z dokumentów okażą się niezbędne, aby otrzymać koncesję na wydobycie złóż? Dlaczego badania geologiczne przed rozpoczęciem budowy są tak istotne? Odpowiedzi na te pytania znaleźć można w poniższym artykule, do którego przeczytania serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych czytelników.

Geologia złożowa – co to?

Geologia złożowa przede wszystkim zajmuje się tym, aby wyszukać, rozpoznać, udokumentować, a także umożliwić wydobycie złóż surowców mineralnych. Należy jednak pamiętać o tym, aby miało to jakikolwiek sens ekonomiczny. Uogólniając, wszelkie prace związane geologią złożową oparte są na badaniu złóż kopalin i surowców. Dodatkowo sporządza się zaawansowane projekty badań geologicznych. Nie w sposób zapomnieć o tym, że tworzona jest dokumentacja niektórych złóż, jak chociażby węgla kamiennego czy brunatnego. Osoba, która zajmuje się tego typu sprawami, nazywa się geologiem. Dokumentuje wiercenia geologiczne i sporządza projekty zagospodarowania złóż kopalin.

Przykładowe działania związane z geologią złożową

Geolog wykonuje wiele prac, które mają duże znaczenie, dlatego też warto przytoczyć i sprecyzować niektóre z nich. Wszystko zaczyna się od projektów robót geologicznych. Jest to pewien dokument, w którym znaleźć można cel i zasady prowadzenia wszelkich robót geologicznych. Dodatkowo znajduje się tam dokładny harmonogram poszczególnych działań, plan robót geologicznych, a także przestrzeń, na której dane działania będą wykonywane. Firmy geologiczne wykonują także szereg innych działań, jak chociażby badania laboratoryjne, które mają na celu określić zarówno rodzaj, jak i jakość kopaliny. Dokonują wiele innych, często niezbędnych dokumentów, jak chociażby te powykonawcze, po robotach wiertniczych czy też związanych z profilowaniem otworów wiertniczych. Kolejną istotną czynnością są wiercenia poszukiwawcze. Dzięki temu możliwe jest znalezienie danego materiału, a także pobranie go do próbek, w celu wykonania niezbędnych badań laboratoryjnych. Na tej podstawie można stwierdzić jakość danego surowca, co jest niezwykle istotne. Jeśli geolog potwierdzi, że badany materiał spełnia wszystkie niezbędne wymogi, możliwe jest rozpoczęcie kolejnego etapu związanego z wierceniem. Firmy geologiczne zajmują się także wyceną informacji geologicznej, raportami o tym, jak oddziałują poszczególne kopalnie na środowisko, tworzą projekty zagospodarowania złoża. Dodatkowo wykonują szereg działań, na podstawie których możliwa jest rzetelna ocena materiału. Na tej podstawie uzyskamy informacje na temat takich parametrów, jak chociażby gęstość nasypowa, analiza i wskaźnik uziarnienia, obecność zanieczyszczeń i wiele innych.

Jakie dokumenty potrzebne są do uzyskania koncesji na wydobycie złóż?

Z pewnością istotna jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, która to w znacznym stopniu wpływa na to czy otrzymamy zgodę na realizację naszego planu czy też przedsięwzięcia. Dodatkowo jest ważna do tego, aby otrzymać odpowiednią koncesję na wydobycie kruszyw naturalnych. Nie obędzie się bez projektu zagospodarowania złoża. Biorąc pod uwagę wymogi prawne, wykonanie operatu ewidencyjnego jest niezbędne. Co w przypadku stwierdzenia zmian w zasobach? Wymagane jest przygotowanie odpowiednich dokumentów. Dodatkowo nie można zapominać o wprowadzeniu odpowiednich modyfikacji w koncesji, aby wszelkie czynności były wykonywane zgodnie z prawem.

Badania geologiczne przed rozpoczęciem budowy – dlaczego są tak istotne?

Co trzeba wiedzieć o geologii złożowej?Na podstawie dobrze wykonanych badań, architekt może skutecznie wybrać materiały, narzędzia, fundamenty i odpowiednią konstrukcję całego budynku. Po co więc jest geologia złożowa? Specjalista na podstawie dokładnych analiz będzie dokładnie zdawał sobie sprawę z tego czy na danym terenie znaleźć można grunty, które wymagają tego, aby je wzmocnić. Doskonałym przykładem mogą być chociażby grunty samonośne. Dzięki odpowiednim wzmocnieniu nie będziemy mieli do czynienia z osiadaniem nierównomiernym, co jest niezwykle istotne. Nie obędzie się bez wszelkich informacji na temat wód gruntowych. Specjaliści, którzy zajmują się wykonywaniem tego typu czynności każdorazowo przygotowują odpowiednią dokumentację, na podstawie której możliwe jest podjęcie niektórych decyzji. Należy pamiętać o tym, że tylko dokonując odwiertów geotechnicznych możliwe jest otrzymanie pozwolenia na budowę. Zarówno projektanci, jak i inwestorzy doskonale zdają sobie sprawę z tego, że ogromne znaczenie ma jakość podłoża gruntowego. W przypadku, gdy zaniedbamy tę sprawę, może dojść do sytuacji, w której konieczne zostanie poniesienie ogromnych kosztów, związanych z nieodpowiednim wykonaniem fundamentów.